Klaga inte över vinden – lär dig segla

Mitt liv är rikt på glädje och sorg.
När mina första två döttrar hade fötts dog min mamma. Någon vecka innan mitt första barnbarn föddes dog min pappa. Jag har gått igenom skilsmässor. En del långvariga vänskapsband har brutits, andra har blivit starkare i perioder av prövning. Jag får fortfarande nya vänner.
Professionellt har jag haft ambitioner, bejakat förändring och tagit risker. Jag har stått i rampljuset både när det gått bra och när det gått dåligt. Mina värderingar och ideal har prövats, jag har inte alltid hållit måttet. Mest har jag lärt mig av misslyckandena.
Jag har blivit brutalt påmind om att vad som helst kan hända, när som helst. Ingen av oss vet vad en ny dag för med sig, döden kan kasta sin skugga från de mest oväntade håll. Den erfarenheten gör mig stundtals oresonligt rädd, rädslan överskuggar insikten om att också helt otroligt fina saker händer.
Jag tror inte längre att jag kan kontrollera livet. Men jag är fast rotad i övertygelsen om att jag kan lära mig navigera i alla slags väder.
I existentiella filosofer och psykologer har jag hittat ett intellektuellt ramverk för min intuitiva syn på tillvaron. Vi är slängda in i världen, det är väldigt långt upp till oss själva hur vi använder den tid vi får. Det innebär inte ett individualistiskt och självcentrerat förhållningssätt, tvärtom, genom att reflektera tillsammans över det vi har gemensamt och det som är unikt för var och en kan vi leva lite bättre.
Därför vill jag jobba med människor kring meningen i det privata och det professionella livet.

 

  • Fri företagare (2017).
  • Vd och ansvarig utgivare på KSF Media (2014-2016).
  • Vd för Schildts & Söderströms (2012-2014).
  • Vd för Söderströms förlag (2008-2012).
  • Reporter, redaktionschef, chefredaktör på Hufvudstadsbladet (1983-2006) och chefredaktör för dess veckomagasin Volt (2006-2008).
  • Politices magister (sociologi), Helsingfors Universitet (1990).

Cerifierad existentiell coach efter studier i Stockholm enligt kursplan fastställd av EXI (Institutet för existentiella samtal). Certifieringen ges av svenska SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi).

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908

Kontakt

Kontoret är öppet enligt överenskommelse:

Smedsgatan 19 B 7
00150 Helsingfors

Ingång från gården, porten är olåst vardagar under dagtid.

B-trappan, summer: tryck 7.