Kunderna består av chefer, team och privatpersoner.

Nedan exempel på respons:

 

"Jag har haft glädjen att anlita Barbro på Ledarskapsakademins utbildningar för våra alumner och har således varit beställare av fyra workshoppar i ledarskap av henne. Hon har under dessa utbildningar fungerat som coach i olika ledarskapsfrågor. Barbro är också en av Ledarskapsakademins ambassadörer och samarbetet med henne har på allt sätt varit mycket givande. Alumnerna har uppskattat Barbros interaktiva sätt att dra workshoparna och hur Barbro bjuder på sig själv, sitt kunnande och sin erfarenhet. De upplevde att Barbro lyssnade och återkopplade till det var och en hade att säga. Under workshoparna har det alltid blivit intensiva diskussioner och alumnerna har upplevt att de fått ny inspiration, bättre självkännedom och verktyg i att utveckla sig själv som ledare."

 Nora Ridgewell, verksamhetsledare, Ledarskapsakademin

 

"Jag upplevde den stora friheten i den existentiella coachingen som dess största styrka. Konkretiseringen i bilder och symboler var något jag tog till mig direkt och de kommer att finnas med mig länge. De kan återupplevas och omvärderas men står i sig själva fasta och orubbliga om man vill definiera sin livssituation här och nu på nytt. Förändring och omvärdering ingår naturligt i konceptet, liksom i livet i stort. Mig gav coachingen verktyg för att stanna upp och försöka betrakta livet med nya ögon ur nya perspektiv! Det svåraste är att låta förändringar ta den tid som behövs utan att ge upp."

Deltagare i coaching för par

 

“Jag vände mig till Barbro Teir i ett skede då det var kris på alla fronter. Hemma var frun allvarligt sjuk, på jobbet var det problem med personalen och dessutom var resultatet uselt. Min första reflex efter årtionden av ledarskapserfarenhet och ansvarstagande var att jag klarar mig, jag har svaren, jag sköter om det, jag bär ansvaret. Plötsligt märkte jag ändå att jag kanske inte längre klarar mig, jag orkar inte svara för allt, jag orkar inte längre sköta om allt. Ansvaret började tynga för mycket. Jag behövde hjälp.

I det här läget visade sig Barbro vara en utmärkt coach. Med hennes hjälp bröt vi ner min härva av problem i delar, analyserade en i taget och reflekterade kring lösningar. Barbro hjälpte mig också att se drag i mig själv, som jag inte tidigare sett eller förstått.

Utöver utbildningen som existentiell coach utgör Barbros erfarenhet som företagsledare en viktig del av hennes kompetens. Genom egen erfarenhet förstår hon hur ensam en företagsledare kan vara med sina problem.”

Verkställande direktör, Helsingfors

 

“Jag deltog i en workshop som Barbro faciliterade på min arbetsplats. Under det arbetet väcktes mitt intresse för att närma mig mina egna utvecklingsområden utgående från de referensramar som Barbro använde. Coaching-sessionerna på tumanhand har varit ett utmärkt sätt att reflektera kring de egna sätten att fungera både i arbetslivet och på andra livsområden. Diskussionerna har redan blivit en viktig del av mitt välmående på jobbet och som del av min egen utvecklingsagenda.”

Global Head of Compensation & Benefits and HRIS, Esbo

 

“Jag deltog i en workshop som Barbro höll en eftermiddag i september 2017. Där fick jag möjlighet att reflektera kring vilka värden som styr mitt liv och hur de här värderingarna förverkligas i min nuvarande arbets- och livssituation. Under workshoppen lärde jag mig känna igen beslutsprocessens olika skeden, och i framtiden kan jag bättre hantera de känslor och erfarenheter som ingår i processen.

Speciellt en övning blev kvar i minnet, den med temat “vem är jag, när jag tar bort allt det, som är jag”. Den reflektion och gruppdiskussion som hörde till övningen fick mig att stanna upp. Det var en befriande upplevelse av genuin mänsklighet, som härefter styr mitt förhållande till mig själv och det sätt som jag möter andra människor på, både på jobbet och på livets andra områden.”

Utvecklingschef, Helsingfors

 

“Jag var inne i en förändringsprocess, sökte en coach och hittade Barbro Teirs sajt. Ett existentiellt perspektiv intresserade mig, för jag stod inför något nytt, funderade på att byta bransch. Barbro Teir tog sig an utmaningen med säkert grepp och handledde mig genom den svåra förändringen.

Mest utmanande var att lita på mig själv och min egen intuition. Här var Barbro till stor hjälp. Med den coaching hon gav har jag med gott mod kunnat titta tillbaka på tidigare arbetserfarenheter, men framför allt ser jag framåt, mot kommande utmaningar och drömmar. Om du känner dig osäker inför det nya kan jag utgående från min egen erfarenhet varmt rekommendera Barbro Teir.”

Företagare, 50 år

 

“Hela mitt liv var i en omvälvning: jag hade blivit änka efter 25 års äktenskap och beslutat att förtidspensionera mig efter en lång karriär inom offentliga sektorn. Mamma hade dött föregående år och relationen till min enda syster var inte i skick. Mina vuxna döttrar kämpade med sin egen sorg och jag behövde någon utifrån att diskutera med.

Samtalen med Barbro gav mig perspektiv på min egen situation och kraft att sköta praktiska ärenden i anslutning till min mans död. Jag fick också tid att reflektera kring den nya riktning som livet tog, vilka förväntningar och drömmar jag hade. Samtidigt förlorade dessutom min hund och plötsligt helt fri att göra vad jag själv ville. Det var skrämmande. Min livssituation hade än en gång förändrats.

Jag bar på en djup skuldkänsla över min situation: jag var vid liv, min ekonomiska situation var god och var på många sätt lyckligt lottad. Hade jag rätt att över huvud taget göra några planer? Jag var van att i många olika kritiska skeden under livet analysera min allmänna skuldkänsla och dess orsaker, men med Barbros hjälp kunde jag analysera mindre, och se framåt.

“Livet är fullt av val, och varje val kommer med en prislapp. Livet är inte antingen eller, utan både och. Det går att lita på livet.” Bland annat dessa tankar bär jag numera med mig efter samtalen med Barbro.”

Kvinna på tröskeln till ett nytt liv, Helsingfors

Bolla strategi med mig!

Ibland behöver man bara få huvudet över vattenytan en stund för att se klarare vartåt bolaget är på väg – eller borde vara på väg. Här har du ett erfaret, kunnigt, analytiskt, inspirerande och kreativt bollplank för en timme, en dag eller för kontinuerliga genomgångar under en tid.

Jag gör också analyser och utredningar för ägare och styrelser.

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908