FÖR LEDARE

Att vara chef är att befinna sig i ett korstryck av förväntningar från många håll – kunder, medarbetare, kollegor, egna chefer, ägare. I en sådan situation är det lätt att tappa sin egen kompassriktning, både som chef och privat. Vilken ledare vill jag vara? Hur ser jag på medarbetarskap? Och hur ska jag hitta balansen mellan dagens to-do-lista och långsiktighet – både på jobbet och hemma? 
Chefscoachningen utgår från klientens situation. Med start i det dilemma som är mest aktuellt utforskar vi, med inspiration av existentiella tänkare, olika perspektiv på ledarskap. Klienten får stöd i att analysera alternativa handlingsmöjligheter, fatta beslut, genomföra förändringarna och utvärdera resultaten.

En session omfattar två timmar och kan hållas både dag- och kvällstid, antingen på kontoret i Rödbergen i Helsingfors eller på klientens arbetsplats. 

Priset är beroende av antalet gånger som bokas, be om en offert: barbro.teir@perspectives.fi eller +358 50 5615908.

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908