FÖR TEAM

Projektgruppen, avdelningen, HR-teamet, ledningsgruppen, styrelsen – en existentiellt grundad workshop ger en nytändning och svetsar samman kollegerna. Vi arbetar med miniföreläsningar, reflektion och övningar under tre timmar, antingen kring ett tema som är aktuellt i företaget eller med någon av följande rubriker:

Att vara närvarande för medarbetarna.
Dra gränser i arbetslivet och få bättre resultat.
Så kallat förändringsmotstånd som resurs.
Förstå både företagets och medarbetarnas livscykel.
Strategi och verklighet – knyt dem samman.

Upp till 15 personer kan delta i en workshop. Berätta vilka behov ditt team har och be om en offert: barbro.teir@perspectives.fi eller +358 50 5615908.

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908