FÖRST GRATIS

När har du senast gett dig själv tid att reflektera över ditt liv, koncentrerat och innerligt, med avsikt att nå insikt om hur du vill leva? Tagit hjälp av någon som verkligen lyssnar på din berättelse och som kan ge dig inspiration av tänkare som brottats med de grundfrågor vi alla bär på: Vad är meningen med livet som sådant och med just mitt liv? 

Nu är det möjligt för privatpersoner att få existentiell coaching också i Finland. Det här är en form av samtal som fungerar bäst för människor som befinner sig i livssituationer där man behöver söka efter sin egen vilja för att kunna välja och välja bort. Med inspiration av existentiella filosofers och psykologers tankar reflekterar vi över universella och individuella livsförutsättningar, för att i klientens takt hitta fram till beslut och handling.

Det kan handla om att hitta motivation för studier och arbete, att balansera mellan familj, jobb och egna önskningar (och undvika utbrändhet), att gå vidare efter en förlust (till exempel skilsmässa, att förlora en nära människa eller sitt arbete) - eller att använda en lugn period till att begrunda livsfrågorna.

Coachingen genomförs vanligtvis under fem till tio sessioner om 75 minuter, med ett par veckors mellanrum. Första sessionen är gratis. Därefter kostar en session 115 euro inklusive moms 24%. 
Förfrågningar och bokningar: barbro.teir@perspectives.fi eller +358 50 5615908.

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908