LIVSSAMTAL – tid för reflektion

Då och då behöver vi stanna upp och ställa de grundläggande frågorna: Vad vill jag? Vad är ett gott liv? Hur ska jag förhålla mig till min hälsa, min familj, mitt arbete? Eller i arbetsgemenskapen: Vad vill vi? Hur ska vi förankra strategier i vardagsverkligheten? Hur kan vi skapa bättre resultat genom att vara genuint närvarande för varandra?
I samtal på existentiell grund får du möjlighet att med inspiration från filosofer och psykologer reflektera. När frågorna mognat och du fått perspektiv har du bättre underlag för att göra personliga och hållbara val. Också professionellt, tillsammans med andra i samma situation.

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908


Blogg

Första kvartalsrapporten

Det första kvartalet som företagare ligger bakom mig. Jag säljer tid för reflektion för människor som ensamma eller i grupp, privat eller på jobbet, vill ge sig själva möjligheten att begrunda var de står och vart de vill gå, med inspiration av existentiella filosofer och psykologer. ...

Läs bloggen