REFLEKTION SOM EFFEKTIVT ARBETSREDSKAP

Då och då behöver vi stanna upp och ställa de grundläggande frågorna: Vad vill jag? Vad är ett gott liv? Hur ska jag förhålla mig till min hälsa, min familj, mitt arbete? Hur ska vi på jobbet förankra strategier i vardagsverkligheten? Hur kan vi skapa bättre resultat genom att vara genuint närvarande för varandra?

En verkställande direktör befann sig i en tuff situation och berättar: “I det här läget visade sig Barbro vara en utmärkt coach. Med hennes hjälp bröt vi ner min härva av problem i delar, analyserade en i taget och reflekterade kring lösningar. Barbro hjälpte mig också att se drag i mig själv, som jag inte tidigare sett eller förstått. Utöver utbildningen som existentiell coach utgör Barbros erfarenhet som företagsledare en viktig del av hennes kompetens.”

Existentiell coaching används i ledarskapsutbildningar för chefer, i workshoppar för team och under sessioner med privatkunder.

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908


Blogg

Det var en gång en vd

Det var en gång en verkställande direktör som verkställde allt som om inget hade hänt. Man kunde nästan inte se på honom att han hade en fru som var allvarligt sjuk, ett företag som befann sig i en akut ekonomisk svacka, och en personal där folk sprang snabbt, men dessvärre åt helt olika ...

Läs bloggen