FÖRSTÅ, VÄLJ OCH VANDRA

Kärt barn har många namn. Har du

  • en fråga, som söker ett svar?

  • ett problem, som behöver lösas?

  • en situation, som du vill öppna och greppa?

  • en paradox, som du vill förstå?

Ibland är det något konkret som kan handla om till exempel arbete och människorelationer. Ibland kan det vara fråga om en gränssituation – något oåterkalleligt har hänt som det inte går att välja bort, till exempel att förlora sitt jobb eller en närstående. Ibland är det en molande känsla av att något inte står rätt till fast allt objektivt sett är bra. Och ibland är det något helt annat som får människor att vilja prata med en utomstående medmänniska.

Existentiell coaching skiljer sig från terapi och andra former av coaching genom att människosynen utgår från filosofi. Grundfrågan har filosofer ställt sig i alla tider: Vad är det att vara människa? De flesta människor undrar någon gång vad det är att vara “jag” – har denna unika engångsupplevelse en mening?

Sökande människor formulerar sina svar själva, men sällan i ensamhet. I coachingen tar vi hjälp av klassiska och moderna tänkare som har olika perspektiv på tillvaron, men som förenas av ett existentialistiskt synsätt. Enkelt uttryckt: Människan har frihet att välja mellan olika möjligheter. Med friheten kommer ansvar för att utforska möjligheterna och hitta sin egen vilja. Och sedan våga välja, handla, och leva med konsekvenserna.

Eftersom allt är i rörelse – människan och omvärlden förändras ständigt – bjuder friheten på nya valmöjligheter. Det som var rätt och riktigt igår kan behöva omprövas idag.

Existentiell coaching utgår från att det inte räcker med att veta, det vill säga att svara på varför-frågor, för att skapa mening i det egna livet. Det behövs en djupare förståelse än kausala orsakssammanhang. Alla föds till oändlig osäkerhet, med gemensamma och individuella förutsättningar, men alla har också en vilja, en förmåga att reflektera och utforska, att agera. Hur vill du leva?

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908

"Employees no longer choose between companies, but between work and existential development."

Karen Schultz: When work means meaning (2005)

Blogg

Den yttersta existentialen

Han vaknade upp, tittade på oss en i taget, blicken var stadig men tom. Kanske var han ändå inte vaken, kanske var han i en annan sfär. Sedan slöt han ögonen och fortsatte andas djupt, lite rosslande. Tungt, som om han var anfådd, som om han jobbade hårt. En stund senare blev andetagen ...

Läs bloggen