työtapa

Reflektoi, valitse, toimi

Kreikkalainen filosofi Sokrates kehotti ihmisen tuntemaan itsensä jo 400-luvulla e.Kr., ja Platonin ja Aristoteleksen kanssa hän toi pohdiskelun taidon länsimaiseen yhteiskuntaan.

Tanskalainen filosofi Sören Kierkegaard loi 1800-luvulla perustan modernille eksistentialismille tutkiessaan esteettistä, eettistä ja henkistä elämäntapaa. Häntä seurasi monet filosofit, kuten esimerkiksi Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Buber, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Hanna Arendt ja Simon de Beauvoir. Nykyään moni psykologikin toimii eksistentiaalisella perustalla, kuten Rollo May, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli ja Bo Jacobsen.

Eksistentiaaliset näkökulmat ovat viime vuosikymmenten aikana vakiinnuttaneet asemansa myös coachingissa. Isossa-Britanniassa alalla voi suorittaa masters-tutkinnon, siellä kuten myös Ruotsissa ja Saksassa on sertifiointijärjestelmä, ja kansainvälinen sertifikaatti on työn alla.

Eksistentialistit lähestyvät ihmistä ja hänen olemassaoloaan monesta eri näkökulmasta, mutta on kolme yhteistä periaatetta (Martin Adams):

– Fenomenologia. Elämismaailmasta (Lebenswelt) lähtevä menetelmä ymmärtää maailmaa. Objektiivisen totuuden ja logiikan on pohjauduttava inhimilliseen kokemukseen – maailma on ensi kädessä elämys, vasta sen jälkeen oman tietoisuuden objekti.

– Eksistenssi (se, että jokin on) edeltää essenssiä (se, mitä jokin on). Menetelmä, jonka mukaan eläminen on tärkeämpää kuin tietämys, jotta maailmaa oppii ymmärtämään.

– Vapaus. Ihminen on vapaa, vaikka hänen vapautensa on rajoitettu. Vapauden hintana on henkilökohtainen vastuu päätöksistä, valinnoista (jolloin myös suljetaan pois mahdollisuuksia), ja toiminnasta.

Eksistentiaalinen valmentaja auttaa asiakasta tutkimaan neljää elämisen tasoa (kuva vasemmalla), joko yksin tai ryhmässä. Tämä tapahtuu pohdiskelemalla, filo-edukatiivisilla loopeilla (pienoisluentoja filosofisista ajatusmalleista), harjoituksilla, ja taas pohdiskelemalla.

 

Varaa aika

Yksityisasiakkaan session pituus on 75 minuuttia, vastaanotto on toimistossani Helsingin Punavuoressa. Sieltä löytyy yleensä myös koirani Troya, 9-vuotias labrador retriever -lady – ilmoita etukäteen jos olet allerginen tai pelkäät koiria. Johtamisvalmennus kestää kaksi tuntia per sessio, ja on myös mahdollista pitää asiakkaan toimistolla.

Kalenterissa löydät lähimpien viikkojen vapaat ajat. Tee varaus suoraan kalenterissa, tai lähetä sähköpostia: barbro.teir@perspectives.fi

Ensimmäinen sessio

Käymme läpi eksistentiaalisen coachingin periatteet, ja sinä kerrot millaisten kysymysten kanssa haluat työskennellä. Yksityisasiakkaille ensimmäinen sessio on ilmainen.

 

Sinä päätät

Kuinka monta sessiota tarvitaan? On mahdotonta tietää etukäteen – useimmat asiakkaat haluavat antaa itselleen viidestä kymmeneen sessiota parin viikon välein, mutta ei ole olemassa sääntö jota pitäisi noudattaa. Sinä päätät itse kuinka monta sessiota me varaamme.

Hinta

Session hinta yksityisasiakkaalle on 115 euroa, sisältäen alv (24 prosenttia). Laskutus joka session jälkeen seitsemän päivän maksuajalla, jos muusta ei sovita.

Pyydä tarjous johtamisvalmennuksesta!

Koulutus

Sertifioitu eksistentiaalinen coach on keskustelevan työn pohjalta suorittanut hyväksytyt opinnot.

Suomessa ei järjestetä eksistentiaalisia coaching-kursseja, lähin instituutti toimii Tukholmassa: EXI (Institutet för existentiell praktik, existentiellt.nu). SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi), joka on osa kansainvälistä, eksistentiaalista liikettä, on hyväksynyt EXI:n ohjelman ja vastaa sertifioinnista.

EXI on Ruotsin johtava eksistentiaalisen käytännön instituutti. Sieltä käsin tehdään tiivistä yhteistyötä Isossa-Britanniassa toimivan New School of Psychotherapy and Counselling-instituutin kanssa. NSPC sertifioi eksistentiaalisia coacheja ja järjestää masters-tutkinnon yhteistyössä Middlesex Universityn kanssa.

NSPC ja EXI työskentelevät kansainvälisen sertifionnin parissa, yhteistyössä m.m. Alfried Länglen (Eksistentiaalinen analyysi) ja Paul Wongin (Meaning therapy) kanssa.

Esimerkkejä instituuteista jotka EXI:n ja NSPC:n lisäksi antavat eksistentiaalisen coachingin koulutusta:

Existential training and leadership academy

Academy of Coaching Excellence

Coaching Psychology Academy

Animacoaching

Existential Academy

Professional Development International

Existential Coach Professional Training, CCE-sertifioitu

Leuvenin yliopisto, sertifionti Existential Well-Being Counseling, online.

Yannick Jacob, Existential leadership.
 

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908