työtapa

AHAA–ELÄMYKSIÄ DIALOGISSA

“Kreikan kielessä sana filosofia tarkoittaa viisauden ystävää. Eksistentiaalinen neuvonta on soveltavan filosofian nykyaikainen muoto, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä saavuttamaan sellaista viisautta, joka auttaa elämään rikasta, merkityksellistä elämää ja ymmärtämään omaa elämää kokonaisuutena paremmin.”

– Martin Adams, A Concise Introduction to Existential Councelling (2013)

 

Ryhmille on tarjolla workshoppeja joissa käsitellään työpaikalla ajankohtaisia teemoja. Esimerkiksi organisaatiomuutoksiin ja henkilöbrändäykseen liitetty eksistentiaalinen perspektiivi on herättänyt mielenkiintoista keskustelua eri tiimeissä. Valtaosaa työyhteisöjä koskettavista kysymyksistä voidaan tarkastella filosofisesti. Uudet näkökulmat antavat monesti uutta näkemystä.

Yksityishenkilöt ja pariskunnatkin ovat tervetulleita työhuoneeseeni Helsingin Punavuoreen eksistentiaaliseen valmennukseen. Sessioita on myös mahdollista järjestää muilla paikkakunnilla. Mikäli fyysinen paikallaolo tuottaa vaikeuksia, voidaan tapaamiset toteuttaa myös etänä.

Työskentelytapa perustuu dialogiin joka löyhästi pohjautuu eri filosofien ajatusmalleihin. Prosessin lähtökohtana on henkilön tai ryhmän vallitseva tilanne (katso kaavio vasemmalla). Sen jälkeen keskustelu liikkuu kaikilla tasoilla – ymmärrys siitä miten oma olemassaolomme linkittyy muihin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan syvenee kun reflektoimme maailmankatsomuksen, eksistentiaalien ja esimerkiksi Martin Heideggerin käsityksen, että ihminen on “heitetty” tähän maailmaan, ympärillä.

Yksittäiset asiakkaat ja parit aloittavat usein valmennusprosessin elämismaailmaanalyysilla. Vuorotellen analysoimme elämän fyysisen, sosiaalisen, henkilökohtaisen ja hengellisen ulottuvuuden. Vallitseva tilanne peilataan eri elämismaailmoihin.

Valmentaja kuuntelee, kysyy ja tarjoaa oleellisia filosofisia näkökulmia. Modernin eksistentialismin isänä pidetään 1800-luvulla vaikuttanutta Sören Kierkegaardia. Hänen jälkeensä tulivat Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Buber, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Hanna Arendt, ja Simon DeBeauvoir. Nykypäivänä myös moni psykologi kuten Rollo May, Emmy Van Deurzen, Ernesto Spinelli ja Bo Jacobsen hyödyntävät eksistentiaalista näkökulmaa.

Eksistentiaalista valmennusta harjoitetaan fenomenologisesti. Fenomenologia on teoria ja metodi ymmärtää maailmaa inhimillisen kokemuksen kautta kausaalien tapahtumaketjujen sijaan. Maailma on ensikädessä kokemus, sen jälkeen inhimillisen ymmärryksen objekti. Eksistenssi (olemassaolo) tulee ennen essenssiä (olemusta). Kun haluamme ymmärrystä maailmasta on tärkeämpää elää ja kokea kuin tietää.

Joitain vuosikymmeniä sitten eksistentiaaliset näkökulmat vakiinnuttivat asemansa myös valmennuksessa. Isossa-Britanniassa on tarjolla master-tason koulutusta, sama sertifiointisysteemi on käytössä myös Ruotsissa ja Saksassa. Kansainvälinen sertifiointijärjestelmä on työn alla.


 

Varaa aika

Yksityisasiakkaan session pituus on 75 minuuttia, vastaanotto on toimistossani Helsingin Punavuoressa. Johtamisvalmennus kestää kaksi tuntia per sessio, ja on myös mahdollista pitää asiakkaan toimistolla.

 

Ensimmäinen sessio

Käymme läpi eksistentiaalisen coachingin periatteet, ja sinä kerrot millaisten kysymysten kanssa haluat työskennellä. Yksityisasiakkaille ensimmäinen sessio on ilmainen.

 

Sinä päätät

Kuinka monta sessiota tarvitaan? On mahdotonta tietää etukäteen – useimmat asiakkaat haluavat antaa itselleen viidestä kymmeneen sessiota parin viikon välein, mutta ei ole olemassa sääntö jota pitäisi noudattaa. Sinä päätät itse kuinka monta sessiota me varaamme.

Hinta

Session hinta yksityisasiakkaalle on 115 euroa, sisältäen alv (24 prosenttia). Laskutus joka session jälkeen seitsemän päivän maksuajalla, jos muusta ei sovita.

Pyydä tarjous johtamisvalmennuksesta!

Koulutus

Sertifioitu eksistentiaalinen coach on keskustelevan työn pohjalta suorittanut hyväksytyt opinnot.

Suomessa ei järjestetä eksistentiaalisia coaching-kursseja, lähin instituutti toimii Tukholmassa: EXI (Institutet för existentiell praktik, existentiellt.nu). SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi), joka on osa kansainvälistä, eksistentiaalista liikettä, on hyväksynyt EXI:n ohjelman ja vastaa sertifioinnista.

EXI on Ruotsin johtava eksistentiaalisen käytännön instituutti. Sieltä käsin tehdään tiivistä yhteistyötä Isossa-Britanniassa toimivan New School of Psychotherapy and Counselling-instituutin kanssa. NSPC sertifioi eksistentiaalisia coacheja ja järjestää masters-tutkinnon yhteistyössä Middlesex Universityn kanssa.

NSPC ja EXI työskentelevät kansainvälisen sertifionnin parissa, yhteistyössä m.m. Alfried Länglen (Eksistentiaalinen analyysi) ja Paul Wongin (Meaning therapy) kanssa.

Esimerkkejä instituuteista jotka EXI:n ja NSPC:n lisäksi antavat eksistentiaalisen coachingin koulutusta:

Existential training and leadership academy

Academy of Coaching Excellence

Coaching Psychology Academy

Animacoaching

Existential Academy

Professional Development International

Existential Coach Professional Training, CCE-sertifioitu

Leuvenin yliopisto, sertifionti Existential Well-Being Counseling, online.

Yannick Jacob, Existential leadership.
 

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908