MINNE HALUAT KULKEA?

“Kreikan kielessä sana filosofia tarkoittaa viisauden ystävää. Eksistentiaalinen neuvonta on soveltavan filosofian nykyaikainen muoto, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä saavuttamaan sellaista viisautta, joka auttaa elämään rikasta, merkityksellistä elämää ja ymmärtämään omaa elämää kokonaisuutena paremmin.”

- Martin Adams, A Concise Introduction to Existential Councelling (2013)

Ihmiskunnan tietämys maailmasta, ja siitä miten ihminen itse toimii on valtava, mutta tieteelliset tutkimukset eivät voi ratkaista elämän tarkoituksen suurta mysteeriä. Jokainen ihminen ajautuu ajoittain tilanteisiin, joissa aiemmin opitut asiat, omat uskomukset ja valinnat eivät enää tunnu merkityksellisiltä ja riittäviltä. Silloin ei riitä tietää mitä ei halua, vaan pitää määritellä oma tahto, omat tavoitteet ja pyrkimykset. Toisten mielipiteet “oikeasta” eivät vakuuta. Tällaisessa tilanteessa ihminen haluaa itse valita oman tiensä selvittämällä missä vapauden rajat menevät ja mitkä valinnat ovat mahdollisia, hän haluaa tehdä päätöksiä ja toimia.

Moni eksistentiaaliseen valmennukseen tuleva tuo työelämään sidottuja kysymyksiä mukanaan. Toiset pohtivat ihmissuhteita ja olemassaolon paradokseja. ”Miksi en ole onnellinen vaikka kaikki objektiivisesti katsottuna on hyvin?” - on tyypillinen kysymys, johon eksistentiaalinen valmennus etsii vastausta. Yhdessä rakennamme nelitasoisen, yksinkertaisen ja tehokkaan prosessin filosofisessa viitekehyksessä:

1 Määrittele vallitseva tilanne: Missä seisot?

2 Kuvaile omin sanoin miten odotuksesi (sekä pelot että toiveet) ja olettamuksesi yhdistettynä uuteen tilanteeseen voivat vaikuttaa elämismaailmaasi.

3 Minkälaisiin olosuhteisiin et itse voi vaikuttaa? Filosofi Martin Heidegger puhui siitä, että ihminen on heitetty tähän maailmaan, jossa jotkut asiat ei voi muuttaa, koska ne ovat määrättyjä.

4 Millaista roolia eksistentiaalit näyttelevät elämässäsi? Asiat kuten turvattomuus, ajan rajallisuus, ihmisen vastuu sekä vapaus valita ja toimia.

Ole yhteydessä, mikäli haluat tietää enemmän metodista. Se perustuu filosofiseen systematiikkaan mutta sitä sovelletaan sekä sisällöltään että laajuudeltaan vastaamaan asiakkaan tai tiimin tarpeita.

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908

"Osallistuin työntanajani järjestemään Barbron fasilitoimaan työpajaan. Työpajatyöskentelyn aikana heräsi kipinä lähestyä omia kehittämisalueita Barbron esittämän viitekehyksen kautta. Yksityiset coaching keskustelut ovat olleet erinomainen tapa reflektoida omia toimintatapoja sekä työelämässä että muilla elämänalueilla. Coaching keskusteluista onkin tullut jo tärkeä osa työhyvinvointia ja osa omaa kehittämiseagendaa."

- Global Head of Compensation & Benefits and HRIS, Espoo


Blogi

Olipa kerran toimitusjohtaja

Olipa kerran toimitusjohtaja, joka toimi kuten mikään ei olisi vialla. Hänen ulkonäöstään tuskin huomasi, että vaimo oli vakavasti sairas, yrityksen tulos oli kuralla ja henkilökunnassa ihmiset juoksivat lujaa mutta eri suuntiin. “Monikymmenvuotisen johtamiskokemuksen tuottama ...

Lue blogini